สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home สรุปข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด

สรุปข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาคเรียน/ปีการศึกษา ประถม (คน) ม.ต้น (คน) ม.ปลาย (คน) พิการ (คน) ปวช. (คน) รวมทั้งหมด สถานะการศึกษา
1/2561 95 320 525 20 - 960 กำลังศึกษา
2/2560 - - - - - - สำเร็จการศึกษา
2/2560 137 314 524 20 57 1,052 กำลังศึกษา
1/2560 - - - - - - สำเร็จการศึกษา
1/2560 - - - - - - กำลังศึกษา
2/2559 - - - - - - สำเร็จการศึกษา
2/2559 181 545 784 50 132 1,692 กำลังศึกษา
1/2559 0
15
39
0 30
84
สำเร็จการศึกษา
1/2559 205
402
673
149 322
1,751
กำลังศึกษา
2/2558 -
-
-
- -
-
สำเร็จการศึกษา
2/2558 -
- - - - -
กำลังศึกษา
1/2558 -
-
-
- 99
-
สำเร็จการศึกษา
1/2558 -
-
-
- -
-
กำลังศึกษา
2/2557 -
-
-
-
-
-
สำเร็จการศึกษา
2/2557 205
348
529
148
303
1,533
กำลังศึกษา
1/2557 -
-
-
- -
-
สำเร็จการศึกษา
1/2557 192
372
524
148 303
1,539
กำลังศึกษา
2/2556 -
-
-
-
-
สำเร็จการศึกษา
2/2556 158
344 520 - 252
1,274
กำลังศึกษา
1/2556 -
- - - -
-
สำเร็จการศึกษา
1/2556 -
- - - - - กำลังศึกษา

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 16:34 น. )  

Main Menu