ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

เคมี ม.5 เล่ม 3

 

P001286
เคมี ม.5 เล่ม 3
สุทัศน์ ไตรสถิตวร และ สมศักดิ์ วรมงคลชัย
บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด กรุงเทพฯ
จำนวน 376 หน้า
ราคา 158 บาท
ISBN 978-974-402-825-4

อ่านเพิ่มเติม...

500 ข้อทดสอบยาก วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 สอบเข้า ม.4

 

P000518
500 ข้อทดสอบยาก วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 สอบเข้า ม.4
สุทัศน์  ไตรสถิตวร และคณะ
บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิิง จำกัด กรุงเทพฯ
ราคม 110 บาท
จำนวน 207 หน้า
ISBN 978-974-402-464-0

อ่านเพิ่มเติม...