สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home

 

การทอดกฐินสามัคคี อำเภอพิบูลย์รักษ์ ประจำปี 2566

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนมัสการหลวงปู่พิบูลย์และประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2566 (สัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2567

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนมัสการหลวงปู่พิบูลย์และประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

.:: ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลย์รักษ์ (สกร.) จังหวัดอุดรธานี ::.

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ศกร.ตำบลนาทราย)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ศกร.ตำบลนาทราย)

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา (รอบที่ 1)

ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา (รอบที่ 1) ให้มาติดต่อขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตารางสอบระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2/2566 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา เวลา 08.30-15.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

อ่านเพิ่มเติม...
 

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย)

กำหนดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทดสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม.อด.

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ศกร.ตำบลนาทราย)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ศกร.ตำบลนาทราย)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ศกร.ตำบลนาทราย)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ศกร.ตำบลนาทราย)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 069/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 069/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 068/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลย์รักษ์

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 068/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลย์รักษ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 71

Main Menu


ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

คณะบุคลากร สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

.:: FACEBOOK PAGE สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1235
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1722
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6578
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11385
mod_vvisit_counterเดือนนี้10553
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว67753
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2410626

We have: 35 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 44.212.96.86
 , 
วันที่ 07 ธ.ค. 2023