ขอเฃิญคณะครู ปวช. เข้าร่วมเชียร์ ในงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย. 57 ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Welcome to : Home
.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ...

.:: กลุ่มงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ::.

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศ...กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 58 เวลา 08:30-16:30 น. ณ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์


Back to top

Copyright © กลุ่มงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

WebSite & Designed by Kitsada Khongchuay! Tel. 08 9290 2383