สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home

 

การบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสังคม

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

การประชุมสัญจรประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1/2567

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและรักการอ่าน "น้อมใจภักดิ์ปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

.:: ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลย์รักษ์ (สกร.) จังหวัดอุดรธานี ::.

เกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมวิทยากร หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง (รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2567

เกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมวิทยากร หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง (รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ/เขต จำนวน 2 กลุ่ม (กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มจัดการเรียนรู้)

ประกาศ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ/เขต จำนวน 2 กลุ่ม (กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มจัดการเรียนรู้) ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ/เขต จำนวนทั้งสิ้น 928 แห่ง

ประกาศ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ/เขต จำนวนทั้งสิ้น 928 แห่ง ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล/แขวง จำนวนทั้งสิ้น 7,435 แห่ง

ประกาศ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล/แขวง จำนวนทั้งสิ้น 7,435 แห่ง ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ ใช้แบบใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สกร. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประกาศ ใช้แบบใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สกร. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ ใช้แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประกาศ ใช้แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับเลือกสรรเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับเลือกสรรเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญและได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม...
 

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย)

กำหนดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทดสอบในวันที่ 21-22 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 81

Main Menu


ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

คณะบุคลากร สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

.:: FACEBOOK PAGE สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้33
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4337
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7824
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว15676
mod_vvisit_counterเดือนนี้47660
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว120874
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2968856

We have: 9 guests, 4 bots online
IP ของคุณ: 3.92.91.54
 , 
วันที่ 24 ก.ค. 2024