สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home

 

โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ศกร.ตำบลนาทราย)

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ศกร.ตำบลบ้านแดง)

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ศกร.ตำบลดอนกลอย)

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2/2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ค...

.:: ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลย์รักษ์ (สกร.) จังหวัดอุดรธานี ::.

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 007/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณผู้เรียน "โครงการค่ายอาสายุวกาชาด ประจำภาคเรียนที่ 2/2566"

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 007/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณผู้เรียน "โครงการค่ายอาสายุวกาชาด ประจำภาคเรียนที่ 2/2566"

อ่านเพิ่มเติม...
 

คู่มือ การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

คู่มือ การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา (รอบที่ 4)

ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา (รอบที่ 4) ให้มาติดต่อขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-NET ครั้งที่ 2/2566 (วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-NET ครั้งที่ 2/2566 (วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567) ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดตามประกาศนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 003/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 003/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

เกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันกีฬา “สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์เกมส์” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

เกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันกีฬา “สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์เกมส์” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 9 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

จดหมายข่าว ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 9 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 001/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ เกมส์ ครั้งที่ 9

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 001/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ เกมส์ ครั้งที่ 9

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

จดหมายข่าว ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

จดหมายข่าว ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 3 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

จดหมายข่าว ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 3 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 2 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

จดหมายข่าว ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 2 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 2 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

จดหมายข่าว ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 2 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 73

Main Menu


ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

คณะบุคลากร สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

.:: FACEBOOK PAGE สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1155
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5128
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้16971
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว14026
mod_vvisit_counterเดือนนี้6283
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว72401
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2591809

We have: 20 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.236.223.106
 , 
วันที่ 02 มี.ค. 2024