.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

ศกร.ตำบลดอนกลอย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิธีการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด"

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพิบูลย์รั…
กันยายน 17, 2023

ศกร.ตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิธีการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด"

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้…
กันยายน 16, 2023

ศกร.ตำบลนาทราย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิธีการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด"

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อ…
กันยายน 15, 2023