สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home เกี่ยวกับ สกร. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา:  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลย์รักษ์ (สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

(Piboonrak District Learning Encouragement Center : PBR-DLEC)

ที่ตั้ง/การติดต่อ:  เลขที่  225  บ้านแดง   หมู่ที่  11   ถนน –   ตำบล/แขวง บ้านแดง

อำเภอ/เขต พิบูลย์รักษ์   จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41130

โทรศัพท์: 0 4225 8241   โทรสาร: 0 4225 8241

Website: http://www.nfe-pbr.org

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี (สำนักงาน สกร.จังหวัดอุดรธานี), สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.), สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์ เดิมเป็นศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ ระหว่างปี พ.ศ.2533-2536 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2537 โดย ฯพณฯ นายปราโมท สุขุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2541 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพิบูลย์รักษ์ เป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์ ตามพระราชบัญญัติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2566 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 โดย ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการฯ พระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ได้ยกฐานะจาก กศน. เป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เป็นต้นไป

อาณาเขต

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลย์รักษ์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในอำเภอพิบูลย์รักษ์ 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอเพ็ญ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้ ติดต่ออำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอทุ่งฝน  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอเมืองอุดรธานี  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2023 เวลา 10:52 น. )  

.:: แผนที่ดาวเทียม ::.


Main Menu