กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา:  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์

(Piboonrak District Non-formal and Informal Education Centre)

ที่ตั้ง/การติดต่อ:  เลขที่  225  บ้านแดง   หมู่ที่  11   ถนน –   ตำบล/แขวง บ้านแดง

อำเภอ/เขต พิบูลย์รักษ์   จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41130

โทรศัพท์: 0 4225 8241   โทรสาร: 0 4225 8241

Website: http://www.nfe-pbr.org

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์ เดิมเป็นศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์  ระหว่างปี  พ.ศ. 2533-2536  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  พ.ศ. 2537  โดย ฯพณฯ นายปราโมท สุขุม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม  พ.ศ. 2541  ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพิบูลย์รักษ์ เป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์ ตามพระราชบัญญัติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551

อาณาเขต

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในอำเภอพิบูลย์รักษ์ 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอเพ็ญ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้ ติดต่ออำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอทุ่งฝน  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอเมืองอุดรธานี  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี


แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 เวลา 16:35 น. )  

Main Menu