กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556

กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ครั้งที่ 12/2556 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก
นางณัฐชยา เอื้อมอุ่น (ผอ.กศน.)
เป็นประธานในที่ประชุม  มีการแนะนำบุคลากรใหม่ 3 คน คือ นายแสงอรุณ เทพบุพงษ์ (ครู กศน.ตำบล (ดอนกลอย)), นายวิสันต์ วงษาสืบ (ครู ศรช. ตำบลบ้านแดง) และ นางสาวภัทรวรรณ ชัยพิเนตร (ครู ศรช. ตำบลนาทราย) และปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ

วันที่ 6 ธันวาคม 2556แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2013 เวลา 21:18 น. )