สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การเขียนเบอร์โทร ที่ถูกต้อง ตามหลักสากล

การเขียนเบอร์โทร ที่ถูกต้อง ตามหลักสากล

อีเมล พิมพ์ PDF

การเขียนเบอร์โทรที่ประกอบด้วยหลายเลขหมาย (Multiple numbers) นั้น มาตรฐาน ITU-T Recommendation E.123 แนะนำให้ใช้เครื่องหมายทับ (/) ระหว่างตัวเลข

เช่น

* เลขหมายที่ไม่ติดกัน 0 2123 4567 / 3456 7890 / 4567 8901

* เลขหมายที่ติดกัน สามารถย่อเป็น 0 2123 4567 / 8 / 9

  • เลขหมายโทรศัพท์ในประเทศ

ให้เขียนเลขศูนย์นำหน้า ตามด้วยเลขหมาย 8 หลัก

ซึ่งเป็นไปตามหลักของการเขียน Trunk prefix + Subscriber numbers

เช่น 0 2345 6789 หรือ 0 5345 6789

เบอร์โทรศัพท์บ้าน 0 2 123 4567 ถ้าแจ้งชาวต่างชาติ ต้องเพิ่มรหัสประเทศ +66 2 123 4567

เบอร์มือถือ 08 1123 4567 ถ้าแจ้งชาวต่างชาติ ต้องเพิ่มรหัสประเทศ +668 1123 4567

เบอร์บ้านเชียงใหม่ 0 5312 3456 ถ้าแจ้งชาวต่างชาติ ต้องเพิ่มรหัสประเทศ +66 53 12 3456

  • เลขหมายโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับ ต่างประเทศ

ให้เขียนรหัสประเทศตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์

ซึ่งเป็นไปตามหลักของการเขียน Country code + Subscriber numbers

เช่น +66 2345 6789 หรือ +66 5345 6789

   

ข้อมูลโดย กฤษฎา คงช่วย ครู ปวช.คอมพิวเตอร์


แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:19 น. )  

Main Menu