สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลบุคลากรครู ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ชื่อ - สกุล: นายเฉลิมพล  ทาปลัด
ตำแหน่ง: ครู ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สังกัด: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: เทคโนโลยีบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:09 น. )  

Main Menu