ขอเฃิญคณะครู ปวช. เข้าร่วมเชียร์ ในงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย. 57 ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Welcome to : Home ท่านมีความพึงพอใจในการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์นี้มากเท่าไหร่?

ท่านมีความพึงพอใจในการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์นี้มากเท่าไหร่?

ท่านมีความพึงพอใจในการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์นี้มากเท่าไหร่?
ยอดเยี่ยม
7 58.3%
แก้ไข/ปรับปรุง
2 16.7%
ดีเยี่ยม
1 8.3%
มาก
1 8.3%
ดี
1 8.3%
ดีมาก
0 0%
ปานกลาง
0 0%
พอใช้
0 0%
เลือกทั้งหมด
0 0%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 12
ลงคะแนนครั้งแรก: วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 22:03 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:26 น.
Back to top

Copyright © กลุ่มงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

WebSite & Designed by Kitsada Khongchuay! Tel. 08 9290 2383