ขอเฃิญคณะครู ปวช. เข้าร่วมเชียร์ ในงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย. 57 ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Welcome to : Home @ คณะบุคลากร ครู ปวช.

คณะบุคลากรครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะบุคลากรครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

พิมพ์ PDF

Back to top

Copyright © กลุ่มงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

WebSite & Designed by Kitsada Khongchuay! Tel. 08 9290 2383