กศน.เพื่อคนพิการอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประชุมจัดทำแผน IEP ประจำปี 2560

ประชุมจัดทำแผน IEP ประจำปี 2560

ตามหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/895 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานครูผู้สอนคนพิการในการจัดทำแผน IEP ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคนพิการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการ และความจำเป็นแต่ละประเภทความพิการและสามารถจัดทำแผน IEP ให้สอดคล้องกับผู้พิการแต่ละประเภทได้ จึงขอเชิญครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ มอบให้นางสาวดุษฎี สารภี (ครูผู้สอนคนพิการ) เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานครูผู้สอนคนพิการในการจัดทำแผน IEP ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ที่มา : http://www.nfe-pbr.org/home1/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:2017-06-30-08-12-38&catid=69:--2560&Itemid=92


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมจัดทำแผน IEP ประจำปี 2560