กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ตารางสอบปลายภาคเรียน

ตารางสอบปลายภาคเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย กฤษฎา คงช่วย (Admin) 3154
2 กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 กฤษฎา คงช่วย (Admin) 1060
3 กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย กฤษฎา คงช่วย (Admin) 1027