กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ปฏิทินการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 103
2 กำหนดการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1/2565 144
3 ประกาศเปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (NURSE AID : NA) รุ่นที่ 11 123
4 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 613
5 มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565 109
6 แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 100
7 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2565) 112
8 มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 149
9 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 176
10 ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 124
11 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาผู้ใหญ่ (เรียนฟรี!) 128
12 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนระบาด ประจำปี 2565 156
13 3 มีนาคม "วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก" ประจำปี 2565 166
14 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 266
15 ประกาศกำหนดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 332
16 ประกาศกำหนดการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2/2564 1299
17 ประชุมด่วน! วันอังคารที่ 11 ม.ค. 65 เวลา 10:00 น. 206
18 กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 (16 มกราคม 2565) 209
19 ประกาศรับสมัครทหารกองเกิน และเปิดรับสมัครนายสิบทุกประเภท จำนวน 3,080 อัตรา 253
20 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 269
21 "ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ" (สำนักงาน กศน.) "เร็ว แรง ทะลุ สู่ คุณภาพ" (สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ 2565 332
22 ขอเชิญพี่น้องประชาชนเที่ยวงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (NEW NORMAL) ประจำปี 2564 240
23 ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) 239
24 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 327
25 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 399
26 การจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill 329
27 ประกาศกำหนดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 344
28 ประกาศกำหนดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 373
29 ประกาศเลื่อนการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1/2564 312
30 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร (12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ) 517
31 ประกาศกำหนดการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1/2564 1701
32 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 391
33 ประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี 425
34 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 403
35 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ระบบออนไลน์) 548
36 ประกาศ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ เป็นสถานศึกษาที่สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 568
37 คำสั่ง กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 088/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ครู กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2564 699
38 คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ 198/2563 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง 622
39 ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 661
40 ประกาศกำหนดการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1/2563 540
41 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563 (13-15 เมษายน) 749
42 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบออนไลน์) 769
43 ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) 864
44 รณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1430
45 ศธ.ออกประกาศ 7 มาตรการป้องกันโควิด-19 1209
46 ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 811
47 ประกาศกำหนดการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2/2562 1185
48 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 857
49 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2562 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 839
50 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 879
 
หน้า 1 จาก 6

Main Menu