กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพภายในฯ 2556

ประเมินคุณภาพภายในฯ 2556

กศน.อ.พิบูลย์รักษ์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:04 น. )