กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาฯ

ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาฯ

กศน.อ.พิบูลย์รักษ์ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ-
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2556