กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home เกี่ยวกับ กศน. ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

ชื่อ - สกุล: นางสาวรุจีวรรณ  สมจันทร์
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2021 เวลา 07:20 น. )  

Main Menu