กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home เกี่ยวกับ กศน. บุคลากร กศน. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ชื่อ - สกุล: นายณรงค์ชัย  พลางวัน
ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (เกษตรกรรม)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2022 เวลา 12:27 น. )  

Main Menu