กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลผู้เรียน/นักศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลผู้เรียน/นักศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

หลักสูตรการศึกษา ระดับ จำนวน (คน)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประถมศึกษา 66
มัธยมศึกษาตอนต้น 314
มัธยมศึกษาตอนปลาย 492
รวมทั้งหมด 872
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (คนพิการ) ประถมศึกษา 34
มัธยมศึกษาตอนต้น 4
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2
รวมทั้งหมด 40
รวมทั้งหมด (คน) 912

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิยน 2563


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2020 เวลา 12:24 น. )  

Main Menu