สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home เกี่ยวกับ สกร. ปรัชญาและคำขวัญ

ปรัชญาและคำขวัญ

อีเมล พิมพ์ PDF

ปรัชญา

" คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ "

คำขวัญ

" การศึกษาดี มีอาชีพ "


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2023 เวลา 13:43 น. )  

Main Menu