กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home เกี่ยวกับ กศน. บุคลากร กศน. ข้าราชการครู

ข้าราชการครู

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลข้าราชการครู

ชื่อ - สกุล: นายนิติพงษ์  หากันได้
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ - สกุล: นางสาวเบญจมาศ เลื่อนแก้ว
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: บช.บ. (การบัญชี)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2022 เวลา 17:26 น. )  

Main Menu