กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลบุคลากรครู ปวช. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

ชื่อ - สกุล: นางสาวธีราภรณ์  พรหมแสงใส
ตำแหน่ง: ครู ปวช. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สังกัด: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:31 น. )  

Main Menu