กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลบุคลากรครู ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ชื่อ - สกุล: นางสาวชฎาพร  เหล่ากุล (ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ กศน.อ.ประจักษ์ศิลปาคม)
ตำแหน่ง: ครู ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สังกัด: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: วท.บ. (พืชศาสตร์)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:13 น. )  

Main Menu