กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างยนต์

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลบุคลากรครู ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

ชื่อ - สกุล: นายสมศักดิ์  ตาสี (ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู ศรช. กศน.อ.โนนสะอาด)
ตำแหน่ง: ครู ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์
สังกัด: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: วท.บ. (เครื่องกล)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: -


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:09 น. )  

Main Menu