ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

คุณธรรมนำความรู้....สู่สังคม

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด   200501
ชื่อหนังสือ คุณธรรมนำความรู้....สู่สังคม
ชื่อผู้แต่ง สโรชา
สำนักพิมพ์  บริษัทโรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง
จำนวนหน้า  128 หน้า  
ราคา 100 บาท

 ประหยัดกับประโยชน์
 เป็นการยอมรับกันว่าปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของบ้านเมืองเราในขณะนี้ คือ ปัญหาเศรษฐกิจ คงไม่ต้องขยายความว่าเศรษฐกิจตกต่ำ เพราะบ้านเมืองเราไม่ได้ตกต่ำอยู่เพียงแห่งเดียว ประเทศต่างๆทั่วโลกก็ตกต่ำเหมือนกัน(ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าใครจะมีปัญหากันอย่างไรมากกว่า)
 แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะพูดให้เป็นสำนวนอย่างที่ชอบพูดกันก็ได้ว่าประเทศไทยของเรา โชคร้ายในความโชคดี นั่นคือเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถและทรงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อันหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานปรัชญาและแนวทางในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้วิถีทางของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลของยุคโลกาภิวัตน์  ทรงมีพระราชดำริว่าหากพสกนิกรชาวไทยรู้จักการกินดีอยู่ดีพอสมควร คือ พออยู่ พอกิน ทุกอย่างที่เป็นปัญหาหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้ก็คือ
การดำรงชีวิติยู่อย่างพอเพียง พอประมาณตามอัตภาพ  
 และนี่คือเนื้อหาบางส่วนบางเรื่องในหนังสือเล่มนี้ และยังมีเรื่องที่สอนเราอีกมากมาย อยากให้เพื่อนๆลองมาอ่านดูกัน