ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

ต้นไม้ในพระพุทธศาสนา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัส : 200410
ชื่อเรื่อง : ต้นไม้ในพระพุทธศาสนา
ผู้เขียน : อุดม  เชยกีวงศ์
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ:เสริมปัญญา,2551
จำนวน : 160 หน้า  ราคา : 100 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับต้นไม้ที่เกี่ยวข้องในพุทธศาสนาหรือพุทธประวัติ  ที่เขียนโดย อุดม  เชยกีวงศ์ อาทิเช่น  ต้นโพธิ์  ต้นไผ่  ต้นตาล  ต้นสาละ  ต้นตะเคียน ต้นมะม่วง  ต้นอ้อย  เป็นต้น

โดยเนื้อหาในเล่มนี้นอกจากจะมีภาพสวยๆให้ชมแล้วท่านยังจะได้รู้จักชื่อพื้นเมือง ชื่อวงศ์  ถิ่นกำเนิด ประโยชน์และลักษณะของต้นไม้ชนิดต่างๆอีกด้วย

จะได้ยกตัวอย่างของ ต้นโพธิ์ คือต้นไม้ที่ชาวพุทธถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์  เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นโพธิ์  ลักษณะเด่นของต้นโพธิ์ คือ ใบ ที่มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ  ส่วนใหญ่จะปลูกตามวัด  ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ชื่อพื้นเมือง : โพธิ โพศรีมหาโพ โพธิ (ภาคกลาง) ,ย่อง (แม่ฮ่องสอน) ,สลี (ภาคเหนือ) ,โพธิใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa Linn

ชื่อวงศ์ : Moraceace

ถิ่นกำเนิด : อินเดีย และพบทั่วๆไปทั้งในลังกา และทวีปเอเชีย

ประโยชน์ : ทางยา น้ำจากเปลือกต้นช่วยบรรเทาอาการปวดฟัน  ผล ใช้เป็นยาระบายและช่วยย่อย

ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้นใหญ่ สูง 20-30 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้นใหญ่สั้นและเป็นพูพอน กิ่งก้านแผ่ขยายมีรากอากาศไม่มาก เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา ดอก เป็นช่อกลมๆออกตอนปลายกิ่ง เจริญไปเป็นผล ผลกลมเล็กสีเขียว เมื่อแก่จัดสีแดงคล้ำและร่วงหล่นในเวลาต่อมา