ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

เนมิราชชาดก

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสหนังสือ  200458

ชื่อหนังสือ    เนมิราชชาดก

ผู้แต่ง       กฤตย์     เชยกีวงศ์

ประเภทหนังสือ   สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม

สำนักพิมพ์      กระทรวงศึกษาธิการ  ประวัติพระภิกษุณี   กรุงเทพฯ : เสริมปัญญา  พิมพ์ครั้งที่  2 , 2542

จำนวนหน้า     160    หน้า

ราคา        160    บาท

 

ชื่อเรื่อง    กำเนิดเนมิราชชาดก

พระเจ้า  10 ชาติ  ( ทศชาติชาดก )

ในการอ่าน “ทศชาติชาดก” นี้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทำให้เกิดปัญญา  มีคุณธรรม  และมีเหตุผลที่ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ต่อการดำรงชีวิต