ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

พระเวสสันดร

อีเมล พิมพ์ PDF

 

หนังสือเรื่อง   พระเวสสันดร    
เรียบเรียง   กฤตย์   เชยกีวงศ์   
จัดพิมพ์ เสริมปัญญา 2552
ราคา 100 บาท    124 หน้า.  
บาร์โค๊ด  200445  ISBN  978-611-7087-06-6

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญทานบารมี  คือบริจาคทาน  เป็นการเสียสละและบริจาคทานอันยิ่งใหญ่   การที่พระเวสสันดร  บริจาคทานช้างคู่บ้านคู่เมืองของตนให้แก่บ้านเมืองอื่น  เพราะได้ไตร่ตรองอย่างรอบครอบแล้วว่าทานนี้  ดีต่อคนส่วนใหญ่ซึ่งจักได้รับประโยชน์จากทานนี้  อันเป็นทานที่สละส่วนน้อย เพื่อส่วนใหญ่หรือเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนทั้งสิ้นทั้งปวง