ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

แผนที่ชีวิตเข็มทิศความสุข

อีเมล พิมพ์ PDF

 

100177

ชื่อหนังสือ แผนที่ชีวิตเข็มทิศความสุข

ผู้เขียน ว. วชิรเมธี และคณะ

พิมพ์ครั้งที่แรก กุมภาพันธ์ 2552

จำนวน 155 หน้า

ราคา 69 บาท

หนังสือ แผนที่ชีวิตเข็มทิศความสุข เป็นหนังสือเกี่ยวกับการรวบรวมประสบการณ์หรือความชำนาญของเหล่านักสังเกตการณ์ชีวิต

หนังสือ แผนที่ชีวิตเข็มทิศความสุข ได้รวบรวมเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตไว้มากมาย อาทิเช่น ราคาของความสุข ทางพ้นทุกข์ กับดักแห่งความทุกข์ ประตูสู่ความงาม แผนที่ชีวิตฉบับมีความสุข ฯลฯ

สุขเพราะทำวันนี้ให้ดี

“ ช่วงชีวิตของคนทุกคนอธิบายได้ด้วยคำสามคำคือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

เมื่อเรายังเด็กอดีตจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น แต่ปัจจุบันกลับเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานผ่านไปอย่างรวดเร็ว สำหรับอนาคตแล้วยังเป็นเรื่องที่ยาวไกล

แต่ในทางตรงกันข้าม สำหรับผู้สูงวัยหรือผู้มีอายุมากขึ้น อดีตจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่ปะปนระคนกันทั้งความทุกข์ ความสุข มีทั้งเหตุการณ์ที่น่ายินดี ชื่นชม ประสบผลสำเร็จ และเหตุการณ์ ที่นำมาซึ่งความผิดหวัง เศร้าโศก เสียใจ ขณะที่ปัจจุบันกลับเชื่องช้ายืดยาว และอนาคตที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมเตือนให้คิดคำนึงถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต

แต่ไม่ว่าใครจะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็ล้วนมีหน้าที่ ภารกิจที่ต้องห้าม สำหรับวัยเด็ก มีหน้าที่ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมพื้นฐานทางปัญญาขณะที่ผู้ใหญ่วัยทำงานก็มีหน้าที่ประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ตลอดจนการดูแลเอื้อเฟื้อต่อบุคคลในครอบครัวและบุพการี

แล้วจะทำหน้าที่ของตนให้ดีอย่างไร หลายคนคร่ำครวญถึงจุดอ่อนจุดด้อยของตนเอง หลายคนถูกภาพหลอนในอดีตทำให้สูญเสียกำลังใจหมดความหวัง ท้อแท้ชีวิต ขณะที่อีกหลายคนได้แต่วาดฝัน อยากได้โน่นอยากได้นี่ อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ แต่มิได้ลงมือทำ ไม่ว่าจะด้วยเพราะทำไม่เป็น หรือไม่กล้า หรือเพียงแค่มีชีวิตไปวันๆ

“ปัญหามีไว้ให้หาปัญญา อุปสรรคมีไว้ให้ฝึกหาทางออก”

ขอเพียงรู้หน้าที่ตนเองต้องทำอะไร ขอเพียงรู้เป้าหมายว่าอยู่ตรงไหน ขอเพียงเราทำวันนี้ให้ดี และทำทุกๆวันให้ดี โอกาสที่เราจะมีความสุขก็สูง

เปรียบดังรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดิน ดูแลการเติบโตของต้นไม้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เราย่อมได้ประโยชน์จากร่มเงาดอกผล ดังเกิดเป็นคนต้องมีความขยัน มานะ และอดทนรอคอยความสำเร็จ