ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

100 เรื่องเนื่องในพุทธศาสนา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

300017

หนังสือ          :   100 เรื่องเนื่องในพุทธศาสนา

ผู้เขียน            :   อ. วรรณภา

สำนักพิมพ์     :   สุวีริยาสาส์น

พิมพ์ครั้งแรก :  พ.ศ.2543

จำนวนหน้า   :    264   หน้า

ราคา              :   120  บาท

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับพุทธประวัติรวมไปถึงเรื่องราวบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตกาลมีถึง 100 เรื่อง เช่น พระนางมาคันทิยา  สงครามเทพกับอสูร นางกีสาโคตมี สิริไม่อยู่กับผู้ไร้บุญ และอีกมากมาย