ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

พุทธพันลัทธิ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200028

ชื่อหนังสือ  พุทธพันลัทธิ

ชื่อเรื่อง  ความตาย

ผู้แต่ง  สตีเฟน  แบท์ชเลอร์

สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ

พิมพ์ครั้งที่ 1

ปีที่พิมพ์ 2545

จำนวนหน้า  183  หน้าที่ 45

ราคา  170  บาท

 

 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่มิได้เปิดเผยข้อมูลแห่งความจริงอันลี้ลับแก่เราแต่เราสามารถที่จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้

แต่ท้าทายให้มนุษย์หันมาทำความเข้าใจในธรรมชาติของความทุกข์ ละวางรากเหง้าของความทุกข์ เข้าถึงความดับทุกข์

ผมอยากให้ผู้ที่สนใจได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาก เราไปรู้จักหนังสือเรื่อง พุทธพันลัทธิ ตอน ความตาย มากันเลยครับ

ความตาย

ดุจเดียวกับความฝัน

สิ่งใดก็ตามที่เราชื่นชอบ

ย่อมกลายกลับเป็นความทรงจำ

อดดีตอันล่วงไป ย่อมไม่อาจพานพบได้อีก

หาที่สบายๆเพื่อนั่งนิ่งๆ อีกครั้ง ตัวตั้งตรง ถ่ายน้ำหนักให้ได้สมดุล  จากนั้นหลับตาลงแล้วสังเกตดูลมหายใจ  ทำความรู้สึกกับลมกระทบชองจมูกที่ทำให้ปอดและกะบังลมของคุณขยายออก

หยุดชั่วขณะ หายใจออก  รู้สึกถึงกะบังลมและปอดยุบลง สัมผัสถึงลมอ่อนๆ  ที่ผ่านออกทางรู้จมูกอีกด้วย ประคองสติให้อยู่กับลมหายใจเช่นนี้สักสิบนาที พยายามตามดูลมหายใจแต่ละครั้ง

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้าย  ลองพิจารณาถึงความปรารถนาที่คุณมี อะไรทำให้เรามาถึงจุดนี้ ทำไมเราจึงมานั่งอยู่นี่ พยายามอย่าหงเข้าไปติดในกระแสความคิดที่ชอบวิเคราะห์หาเหตุผลที่จะทำให้จิตของคุณฟุ้งซ่าน เมื่อจิตสงบระงับและมีความจดจ่อ