ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

จตุธรรม….หัวใจพระพุทธเจ้า…ที่ถูกลืม…

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200017
จตุธรรม….หัวใจพระพุทธเจ้า…ที่ถูกลืม…
ผู้แต่ง  พระมหาบุญนาน  อภิจโน
ภพประพันธ์   ภูมิเมฆินทร์
พิมพ์ครั้งที่  1  กันยายน  2550
ราคา  149  บาท

ท่านได้กล่าวไว้ว่า
อย่างที่เรารู้กันอยู่ในตอนนี้ว่า
กำลังเกิดอะไรขึ้น  กับสังคมไทย
ซึ่งในขณะนี้  คนไทยส่วนใหญ่
กำลังสับสนในหลายๆเรื่อง
ที่กำลังจะเกิดขึ้มา   อย่างพร้อมเพรียงกัน


ไม่ว่าเป็นเรื่องการก่อความไม่สงบ
ใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะสังคม
ที่เริ่มเสือมโทรมลง

ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้รุ่มเร้า
เข้ามาพร้อมเพรียงกัน
ทำให้คนไทยได้เกิดความรู้สึก
ไม่แน่นอนในชีวิต
ชีวิตเหมือนขาดที่พึ่ง
หลายคนหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้

หลายคนจึงหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลายคนหันไปพึ่งองค์เทพ
หลายคนฉวยโอกาสทำธุรกิจ
กับสิ่งศักดิ์
กับองค์เทพไปด้วย

การที่สังคมไทยมีเครื่องยึดเหนี่ยว
ถือว่าเป็นการดี  อย่างน้อยก็ทำให้คนไทย
สามารถผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ  นี้ไปได้

แต่การที่เราพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เฝ้าแต่อ้อนวอน  โดยที่เราไม่ขวานขวาย
ไม่ขยันขันแข็ง  ในการทำงาน
ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จ
ร่ำรวย  และมีครอบครัวอบอุ่นได้

หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นว่า
กว่าที่พระพุทธเจ้า  จะทรงสร้างพระพุทธศาสนาให้มั่นคงได้   พระองค์เอง
เสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง  เพื่อแสวงหา
ความจริงให้แก่มนุษย์