ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

จันทกุมารชาดก(พระจันทกุมารบำเพ็ณขันติบารมี)

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200396

เรื่อง จันทกุมารชาดก(พระจันทกุมารบำเพ็ณขันติบารมี)

ผู้แต่ง กฤตย์ เชยกีวงศ์

จัดพิมพ์โดย ข้อมูล ทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติทศชาติ

จำนวนหน้า 160 หน้า

ราคา 100 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

 

สารบัญ

ประโยชน์จากการอ่านชาดก

พระจันทกุมารตัดสินอรรถคดี

พระราชผู้หลงผิด

พระจันทกุมารถามข้อกังขา

พระนางโคตรมีเทวีโศกเศร้า

พุทธสาวก-สาวิกา

ตัวอย่างสารบัญ เรื่อง พระจันทกุมารถามข้อกังขา

พระราชผู้บอดเขลา ทรงถือเอาคำของกัณฑหาลพราหมณ์ผู้เป็นไปในอำนาจแห่งความโกรธ ผู้สำคัญว่าเป็นการชอบธรรมก็ทรงให้ราชบุรุษไปจับกุมพระราชกุมารทั้งหลายกับมาอีก เพราะเหตูนั้น พระจันทกุมาร เมื่อจะให้พระราชบิดาทรงทราบ จึงทูลว่า “ขอเดชะ เหตุไรในกาลก่อน พระองค์จึงรับสั่งให้องค์กล่าวคำว่าเป็น สวัสดีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย มาบัดนี้จะรับสั่งให้ฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อต้องการบูชายัญ โดยหาเหตุมิได้เลย