ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

กฎแห่งกรรม วิปัสนา สื่อ วิญญาณ ตอนที่ ๕

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200319

กฎแห่งกรรม วิปัสนา สื่อ วิญญาณ ตอนที่ ๕ 

จัดพิมพ์จัดจำหน่ายโดย เลี่ยงเชียงจงเจริญ  ๑๙๙ ถนนบำรุงเมือง  (เยื้องธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาเสาชิงช้า) แขวงสำราญราฎร์  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

ราคา ๕๐ บาท

จำนวน ๒๓๖ หน้า

เนื้อหา เรื่อง ข้อคิดในการดำเนินชีวิต : พระราชสุทธิญาณมงคล หน้า ๑

ข้อคิดในการดำเนินชีวิต : พระราชสุทธิญาณมงคล

ท่านผู้ปฏิบัตธรรมทุกท่าน ที่เราตั่งใจมาปฏิบัติธรรมในวันนี้ มีทั้งพวกที่มาก่อนกำลังจะนมัสการลากลับ ท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมในเทศกาลสงกรานต์ นับเป็นโอกาศอันดี เป็นการสนองพระเดชพระคุณกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่บุพการีผู้มีพระคุณ คนยุคสมัยใหม่นี้ไม่ค่อยรู้จักบุญคุณของคนจึงไม่มีความเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความร่วงโรยเสื่อมลงไป ก็เนื่องจากไม่มีการระลึกถึงพระคุณ