ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

ภูริทัตชาดก

อีเมล พิมพ์ PDF

 

เลขที่หนังสือ  200440

ชื่อหนังสือ  ภูริทัตชาดก

ผู้แต่ง  กฤตย์  เชยกีวงศ์

พิมพ์ครั้งที่   1 เมษายน  2552

สำนักพิมพ์เสริมปัญญา

ราคา  100 บาท

 

เนื้อหาอย่างย่อ

ชาดก แปลว่า ผลเกิด  คือเล่าถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงเวียนว่ายตายเกิดถือเอากำเนิดในชาติต่างๆได้พบปะผจญกับเหตุการณ์ดีบ้างชั่วบ้าง แต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างตลอดมา จนเป็นพระพุทธเจ้า หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องราวของชาดกเป็นวิวัฒนาการแห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ได้

ด้านการศึกษาสำหรับเด็กในหลักสูตรเดิมนั้นไม่ได้กำหนดให้เรียนชาดกซึ่งว่าด้วยอดีตชาติของพระพุทธเจ้า แต่ในหลักสูตรใหม่นี้ได้เพิ่มชาดกเข้ามาเพราะเห็นว่าชาดกเป็นวิธีการสอนธรรมะแบบบุคลาธิฐานที่สนุก ชมให้ติดตามและเหมาะกับเด็กทุกวัย เพราะเราสามารถเลือกเรื่องที่ยากง่ายได้ตามวัยของเด็ก ผู้สอนสามารถเลือกชาดกที่น่าสนใจให้เด็กเรียนเพิ่มเติมในแต่ละชั้นได้ตามความเหมาะสม

ภูริทัตชาดก เรื่องนี้ แสดงถึง การบำเพ็ญศิลบารมี คือ การรักษาศิล ความว่า ภูริทัตตนาคราชไปจำศิลอยู่ริมแม่น้ำยมุนา ยอมอดทนให้หมองูจับไปทรมานต่างๆนาๆทั้งๆที่สามารถจะทำลายหมองูผู้นั้นได้ด้วยฤทธิ์ แต่ภูริทัตตนาคราชมีใจ มีศิลอันมั่นคงของตน ในที่สุดก็ได้อิสรภาพ