ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

คิดถูก โปร่งใส ใจสูง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสหนังสือ  200152

ชื่อหนังสือ   คิดถูก  โปร่งใส  ใจสูง

เขียนโดย ว.วชิรเมธี

พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2553

ราคา 100  บาท

จัดพิมพ์โดย  สำนักพิมพ์ปราณ  พับลิชชิ่ง จำกัด

คิดถูก โปร่งใส ใจสูง

คิดถูก : เข็มทิศนำชีวิต

โลกและชีวิตของคนเรานั้นจะเป็นไปอย่างไรขึ้นอยู่กับความคิด  ความคิดเปรียบเสมือนแสงดาวประจำทิศของนักเดินเรือ  ในสมัยก่อนนั้นเวลาอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล  ในยุคที่ยังไม่มีวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์สูงนัก  นักเดินเรือนิยมใช้แสงดาวประจำทิศที่จะมุ่งไปข้างหน้า  ในยุคต่อมาจึงใช้เข็มทิศและประภาคารตามลำดับ มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เรือชีวิตจะมุ่งไปถึงเป้าหมายโดยสวัสดีได้ก็ต้องใช้เข็มทิศนำทาง เข็มทิศที่ว่านี้ก็คือ เข็มทิศความคิด  ถ้าเราคิดถูก เรือชีวิตก็ไปถูกทิศถูกทาง แต่ถ้าเราคิดผิดก็ไปผิดทิศผิดทาง