ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

ไขปัญหา เปิดมิติ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200075

ชื่อหนังสือ   ไขปัญหา เปิดมิติ

ผู้แต่ง   ตรีกาย

พิมพ์ที่     การุณย์การพิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก – มิถุนายน  2534

พิมพ์ครั้งที่สอง – มกราคม 2535

จำนวนหน้า    199  หน้า

ราคา      70  บาท

        หนังสือ ไขปัญหาเปิดมิติเล่มนี้ได้รวบรวมมาจากคอลัมน์ในนิตยสารต่าง ๆ เช่น นิตยสารกำหนดกรรม  นิตยสารมหัศจรรย์  และอีกหลาย ๆ ฉบับซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการไขปัญหาธรรมะในเรื่องต่าง ๆ เช่น กรวดน้ำก่อนใส่บาตร , ก่อนตายคุณเห็นอะไร , บาปอยากบุญ กฐินบาป ฯลฯ ส่วนใหญ่เรื่องราวและเนื้อหามักจะเกี่ยวกับชีวิตของคนเราเสมอ

ตัวอย่างบางตอนในหนังสือ

กฐินบาป ทอดกฐินน่ะงานบุญ   แต่บางคนทอดแล้วกลับได้บาปเพราะอะไร   มันมาจากเหตุหลายอย่าง แต่ละอย่างล้วนมีความเลวร้ายขวางทางบุญทั้งนั้น  อย่านึกว่าแห่กันไปแล้วได้บุญเสมอไป

ประโยชน์ของบุญ ทำบุญได้บุญหรือไม่  ทำบุญให้ได้บุญจะทำอย่างไร  ทำบุญแต่ได้บาปเป็นอย่างไร  ทำบุญเพื่ออะไรกัน  บุญมีจริงหรือ...

        หากเพื่อน ๆ หรือน้อง ๆ ท่านใดต้องการอยากรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากตัวอย่างที่กล่าวมาก็สามารถเข้าไปหยิบหนังสือ ไขปัญหาเปิดมิติ อ่านดูได้รับรองว่าท่านจะได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้แน่นอนครับ