ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

นิทานปรัชญาเต๋า

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200112

ชื่อเรื่อง นิทานปรัชญาเต๋า

ชื่อผู้แต่ง เสฐียรพงษ์ วรรณปก

สำนักพิมพ์ มติชน พิมพ์ครั้งที่หก

จำนวนหน้า103 หน้า

ราคา 95 บาท

 

เนื้อเรื่อง

จวงจื๊อกล่าวว่า  เต๋าสร้างความเต็มและความพร่องแต่มันไม่ได้เป็นความเต็มและความพร่องเองมันสร้างรากและกิ่ง แต่มิใช่รากและกิ่งเสียเอง เต๋าสร้างการรวมตัวและการแยกตัว แต่มันมันก็มิใช่การรวมตัวและการแยกตัวเสียเอง เต๋าเป็นภาวะที่มีอยู่โดยรอบ แผ่คลุมไปทั่วทุกหนทุกแห่ง  ปราศจากขอบเขตโอบอุ้มไว้ซึ่งสรรพสิ่งคุณสมบัติเหล่านี้แม้จะมีชื่อต่างกันแต่ความเป็นจริงเป็นเอกภาพเดียวกัน