ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

ธรรมะ Delivery Happy 24 ชม.

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด  200433

ชื่อหนังสือ เรื่อง ธรรมะ Delivery Happy 24 ชม.

ผู้แต่ง พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต

สำนักพิมพ์  Thai Union Graphic Co Ltd

จำนวนหน้า  176  หน้า     ราคา  175  บาท

เนื้อหา

“หลายคนเลยนะคุณโยม เครียดจากที่ทำงาน ก็แบกเอาความเครียดกลับมาที่บ้านด้วย พลอยทำให้ลูกเมียเครียดตามไปด้วย เลยกลายเป็นเครียดกันทั้งบ้าน เหมือนมีเมฆดำๆ ปกคลุมหลังคาบ้านอยู่ตลอดเวลา…”

“ความรักจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณโยมจะใช้เป็นกำลังใจ ในการสั่งสอนลูกและชักจูงให้เดินได้อย่างถูกทางอย่างที่ต้องการ คุณโยมเลี้ยงลูกได้แต่ตัวก็จริง แต่ให้คุณโยมเลี้ยงลูกด้วยใจ แล้วผลที่ได้ก็จะชื่นใจไปจนถึงวันแก่เฒ่าเลยล่ะคุณโยม…”