ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

มหาชนกชาดก

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200420

เรื่อง มหาชนกชาดก

ผู้แต่ง กฤตย์ เชยกีวงศ์

สำนักพิมพ์ พระราชบัญญัติการพิมพ์

จำนวนหน้า 160 หน้า

ราคา 100 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

 

สารบัญ

ประโยชน์จากการอ่านชาดก

พระมหาชนกยิ่งด้วยความเพียร วิริยะปรมัตถบารมี

พระมหาชนกประสูติและออกค้าขายไปทางเรือ

สิวลิราชกุมารีเลือกคู่สมรส

พุทธศาสนิกชนควรถือปฏิบัติเอาเป็นตัวอย่าง

อำมาตย์เสี่ยงบุษยราชรถ

พระนางสิวลิราชธิดา ทดลองพระมหาชนก

ตัวอย่างสารบัญ เรื่อง อำมาตย์เสี่ยงบุษยราชรถ

เมื่อหมู่อำมาตย์ราชบริวารทั้งหลายหาผู้ที่สมควรแก่ราชสมบัติเป็นบรมกษัตริย์ในกรุงมิถิลาไม่ได้แล้ว จึงพร้อมกันลงความเห็นว่า เราทั้งหลายจะปล่อยบ้านเมืองไว้ให้ว่างเปล่าจากพระมหากษัตริย์เช่นนี้ไม่สมควร แต่จะทำเป็นประการใดจึงจะดี