กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข้อมูลผู้อำนวยการฯ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

ชื่อ - สกุล: นางณัฐชยาน์  เอื้อมอุ่นรักษ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ กศน.
อำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
โทรศัพท์: 08 9841 6170 , 08 1729 7712
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 17:57 น. )