กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home เกี่ยวกับ กศน. บุคลากร กศน. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ชื่อ - สกุล: สิบเอกหญิงวิภา  สนกันยา
ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:21 น. )