กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home หลักสูตรการเรียนการสอน คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ

อีเมล พิมพ์ PDF

เอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการจัดการเรียนรู้ฯ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

เอกสารคู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2015 เวลา 12:05 น. )