กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-30 ต.ค. 2561 (บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลไหนๆ จะต้องไปสมัครกับ กศน.ตำบล นั้นๆ) ณ กศน.ตำบลบ้านแดง, กศน.ตำบลนาทราย, กศน.ตำบลดอนกลอย

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2018 เวลา 13:59 น. )